Donationspolitik

”C.A.C. Fonden afdeling II er stiftet med det formål at yde støtte til samfundsgavnlige, kulturelle eller sociale formål.”

Fonden støtter iht sin fundats, særligt Den gamle By i Aarhus og Gl. Estrup Herregårdsmuseum.

Overordnet donationspolitik

Støtte gives primært til foreninger, institutioner, sammenslutninger og organisationer hvis formål er at virke indenfor samfundsgavnlige, kulturelle eller sociale formål.

Fonden uddeler normalt 3-5 mill. kr. årligt.

Fonden begrunder ikke afslag eller bevillinger overfor ansøgere.

Hvad støtter fonden ikke

Fonden støtter som udgangspunkt ikke enkeltpersoner, eller rene kommercielle interesser. 

Fonden støtter som udgangspunkt ikke rejser, bogudgivelser eller andre publikationer.

Fonden støtter som udgangspunkt ikke projekter der har som formål at række udenfor Danmarks grænser

Hvad støtter fonden

Fonden har for året 22/23 valgt at fokusere de tre støtteområder som følger:

Samfundsgavnlige formål.

Projekter indenfor forskning, etablering og formidling der understøtter den grønne omstilling i Danmark, med fokus på mobilitet.

Kulturelle formål

Projekter der har en, – efter bestyrelsens vurdering, – høj faglig kvalitet og samtidig kan række ud til en bred del af den danske befolkning. Projekter skal gerne medvirke til dannelse, vidensformidling eller underholdning. 

Såvel nationale, men især lokale projekter støttes.

Sociale formål

Projekter der kan medvirke til at gøre livet lettere og indholdsrigere for socialt udsatte grupper i Danmark

Projekter der kan hjælpe børn og unge som befinder sig i en krisesituation.